Anadolu’nun Miras Bağları ve Üzümlerini

Tanıma ve Koruma:

Bir Harekete Geçiş Çağrısı

Anadolu'nun Miras ÜzümleriKonferansı Neden Yapılıyor?

Şarabın ve üzümün ana vatanı içerisinde bulunduğumuzu tek başına söylemek yetmiyor. Bu itibara sahip çıkmak yerli üzüm çeşitlerine de sahip çıkmakla mümkün olabilir. Günümüze kadar gelebilmiş olan yerli çeşitlerin sayısı geçmiş ile karşılaştırıldığında dramatik bir düşüş gösteriyor. Ne kaybettiğimizi bilmeden kaybetmeye devam ediyoruz. Fakat son yıllarda artan ve yerli üzüm çeşitleriyle yapılmış şaraplar hepimize umut veriyor. Bazı üreticiler sayesinde geçmişte pek tartışılmayan yerel üzüm çeşitleri, günümüzün en ilgi çekici şarapları arasına girmeyi başardı. Kök Köken Toprak, yerel üzümlerin geçmişinin, bu gününün ve geleceğinin konuşulduğu, değişim ve farkındalık arzusuyla düzenlenen yerel üzümler ve şarap konulu konferans etkinliğidir. Bu etkinlik içerdiği başlıklar ve konuşmacılar açısından hem yarı akademik hem de uluslararası konukların katılımıyla konu hakkındaki derinliği arttırmayı hedefleyen bir çalışmadır.

Ortak Amaçlar Üzerinden Üyesi Olduğumuz Oluşumlar

Desteklediğimiz Projeler